خدمات

خدمات

 

  • تولیـد کاتالیست NPK T-1253 مصـرفی در واحــد 1-بوتن با ظرفیت تولید 200 تن در سال
  • تولید محصولات دانش محور با فن آوری نوین
  • تولید صنعتی کاتالیست کبالت اکتوات مصرفی در واحد پلی بوتادین رابر
  • تولید صنعتی کبالت استات مصرفی در واحد پلی اتیلن ترفتالات
  • تولید صنعتی نمک های کبالت و نیکل
  • تولید نیمه صنعتی پراکسیدهای آلی مورد استفاده در واحدهای پلیمری
  • تولید نیمه صنعتی مستربچ کلینگ (چسب استرچ) پایه پلی اتیلن
  • جایگزین کردن کاتالیست های تحت لیسانس با کاتالیست معادل آن در واحدهای پتروشیمی ایران
  • تحقیقات جهت بهبود کیفیت محصولات