استحصال فلزات گرانبها از کاتالیستها

نوشته شده توسط safari در تاریخ د, 10/20/1400 - 15:48
استحصال فلزات گرانبها از کاتالیستها

کاتالیزروهای حاوی فلزات پلاتین و پالادیم در صنایع مختلف از جمله در صنایع مربوط به نفت، برای تسریع در انجام واکنشهای گوناگون مورد استفاده قرار می گیرند. استفاده از کاتالیزور به تعداد دفعات زیاد، باعث غیرفعال شدن کاتالیزور و عدم بروز فعالیت مورد نظر از جانب آن می شود. دراکثر موارد نشستن کک و دیگر ترکیبات بر سطح کاتالیزور علت اصلی غیرفعال شدن کاتالیزور می باشد. در این حالت سوزاندن کاتالیزور غیرفعال باعث فعال شدن مجددآن می شود. هربارفعال کردن مجدد کاتالیزور میزان فعالیت آن نسبت به مرحله قبلی کاهش می یابد و سرانجام زمانی فرامی رسد که فعال سازی کاتالیزور غیرممکن شده و کاتالیزور مستعمل باید با یک کاتالیزور جدید جایگزین شود.

به علت قیمت بالای پلاتین و پالادیم دورریختن کاتالیزور مستعمل از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست. در این پروژه راههای بازیابی پلاتین و پالادیم از کاتالیزورهای مستعمل صنایع نفت، پتروشیمی و خودرو که قابل فعال سازی مجدد نمی باشند، اجرا میگردد.

 

کاربرد 

پروژه های انجام گرفته در استحصال از کاتالیست ها:

  • کاتالیست های خودروهای ایرانی و خارجی شامل پلاتین، پالادیوم و رودیوم
  • کاتالیست های ایزو مراسیون و اکسیداسیون صنایع پترو شیمی شامل نقره و پلاتین و پالادیوم
  • کاتالیست های هیدروژناسیون و فرایند های کاهشی صنایع شیمیایی و نفت و گاز