کاتالیست واحد 1-بوتن

نوشته شده توسط safari در تاریخ د, 10/20/1400 - 15:47
کاتالیست واحد 1-بوتن

کاتالیست NPK T-1253 به طور خاص برای دیمریزاسیون اتیلن به 1-بوتن فرموله شده است. اتیلن برای تولید محصول 1-بوتن با خلوص بالا به صورت انتخابی الیگومریزه می شود که به عنوان کومونومر برای تولید LLDPE و HDPE استفاده می گردد.

 

کاربرد

  • کاتالیست واحد 1-بوتن شرکت پتروشیمی
نام گرید
NPK T-1253