کبالت هیدروکسید

نوشته شده توسط safari در تاریخ د, 10/20/1400 - 15:40
کبالت هیدروکسید

مشخصات

هیدروکسیدکبالت یک ترکیب غیر آلی با فرمول Co(OH)2 است که از کاتیون های کبالت دو ظرفیتی Co+2 و آنیون های هیدروکسید OH- تشکیل شده است. این ماده  پودر صورتی روشن بوده که در اسید و محلول نمک آمونیوم انحلال پذیر و در آب و قلیا نامحلول است. هیدروکسید کبالت با اسیدهای آلی واکنش داده و صابون کبالت ایجاد می کند.

 

کاربرد

  • به عنوان خشک کننده‌های رنگ و لاک در صنعت
  • به عنوان ماده اولیه در ساخت سایر نمک های کبالت
  • به عنوان کاتالیزور