حضور شرکت آرمان صنعت پویش کیمیا در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست، سالن شماره 44B / غرفه شماره 8018، 30 شهریور الی 2 مهر ماه