حضور مدیر تولید شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس و مدیرعامل شرکت پتروشیمی اروند از غرفه شرکت آرمان صنعت پویش کیمیا در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست