حضور شرکت آرمان صنعت پویش کیمیا در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست، سالن شماره 44A / غرفه شماره 908، 18 الی 21 بهمن ماه 1400