حضور جناب آقای مهندس علیزاد دبیر انجمن مستربچ و کامپاند در غرفه ی شرکت آرمان صنعت پویش کیمیا- پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست، 18 الی 21 بهمن ماه 1400