بازدید مدیر عامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی جناب آقای دکتر دفتری از غرفه ی شرکت آرمان صنعت پویش کیمیا- پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست، 18 الی 21 بهمن ماه 1400