بازدید رئیس پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران جناب آقای دکتر امیدخواه از غرفه ی شرکت آرمان صنعت پویش کیمیا- پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست، 18 الی 21 بهمن ماه 1400