حضور مهندسین فرایند واحد پلی اتیلن و 1-بوتن شرکت پتروشیمی مهاباد در غرفه ی شرکت آرمان صنعت پویش کیمیا- پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست، 18 الی 21 بهمن ماه 1400