مستربچ کلینگ (چسب استرچ)

Submitted by webmaster on Wed, 09/01/2021 - 15:39
مستربچ کلینگ (چسب استرچ) پایه پلی اتیلن

 

عملکرد مستربچ کلینگ (چسب استرچ)                    

این مستربچ حاوی پلی ایزوبوتیلن تقویت شده با وزن مولکولی بالا در پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) است.

PIB یک پلیمر چسبناک است و با PE سازگار نیست. بنابراین، با گذشت زمان به سطح فیلم مهاجرت کرده و چسبندگی ایجاد می کند.

کاربرد

استرچ سیلاژ

Image removed.

Grade Name
PW 60